menu
menu
menu

原 征大君が、電気材料技術懇談会第330回 発表奨励賞を受賞しました。

電子工学専攻の大学院生・原 征大君が、電気材料技術懇談会第330回 若手研究発表会で行った研究発表「高濃度ドープSiCショットキー障壁ダイオードにおける障壁高さの解析」に対して、発表奨励賞を受賞しました。

発表会HP